Všeobecné a obchodné podmienky webu www.fkmoldava.sk

Podmienky FK BODVA Moldava nad Bodvou, a.s. používania stránky www.fkmoldava.sk


I. Registrácia

Registrácia na webe www.fkmoldava.sk je slobodná vôľa užívateľa.
Registráciou súhlasí s uchovaním osobných údajov uvedených pri registrácii. Registračné údaje, okrem prihlasovacieho mena, je možné neskôr meniť.
Pri registrácii uvedie užívateľ požadované údaje vrátane platnej emailovej adresu.
Po odsúhlasení registrácie obdrží užívateľ prihlasovacie meno a heslo na email, ktorý uviedol pri registrácii.

II. Aktivácia užívateľského konta na overeného člena komunity FK BODVA Moldava nad Bodvou (ďalej člen)

Aktivovať je možné užívateľský účet vytvorený na webe www.fkmoldava.sk , ktorý nie je zablokovaný.
Aktivácia je jednorázová.
Aktivácia je možná 2 spôsobmi:
- telefonicky aktuálne na číslo administrátora uvedené pri výzve aktivácie na danej stránke, kedy užívateľ uvedie administrátorovi prihlasovacie meno prináležiace k existujúcemu užívateľskému kontu, ktoré má byť aktivované na člena.
- odoslaním SMS správy v tvare "FKKONTO login" , kde namiesto login uvedie prihlasovacie meno prináležiace k existujúcemu užívateľskému kontu, ktoré má byť aktiované na člena.
Za aktiváciu užívateľského konta na člena, majiteľ stránky www.fkmoldava.sk neúčtuje žiaden poplatok. Cena hovoru alebo odoslanej SMS správy je jedine suma, ktorú účtuje telekomunikačný operátor volajúceho za vykonaný hovor alebo odoslanú SMS.
Telefónne číslo použíté pri aktivácii užívateľského konta je uložené v databáze a priradené k užívateľskému kontu, pričom tento údaj nie je nikde zverejnený. Jedným tel. číslom je možné aktivovať iba jedno užívateľské konto.

III. Užívateľ sa registráciou na www.fkmoldava.sk zaväzuje

Na webe www.fkmoldava.sk má práve jedno užívateľské konto, ktoré mu prináleží.
Nesie zodpovednosť za svoje vyjadrenia a spoločenské správanie.
Pri súkromnej aj verejnej diskusii na stránke www.fkmoldava.sk a vkladaní príspevkov sa správa v rámci etického kódexu, neporušuje svojimi vyjadreniami zákony Slovenskej republiky, nehanobí ostatných členov, nepoužíva vulgarizmy, nekoná tak, aby znepríjemňoval ostatným členom čas strávený na webe www.fkmoldava.sk .
Dodržiavať zákaz zverejňovania reklamy akýmkoľvek spôsobom, či zahlcovať diskusie odkazmi na externé weby.

IV. Všeobecné podmienky

Pri porušení podmienok používania webu www.fkmoldava.sk užívateľom, má správca www.fkmoldava.sk právo dočasne alebo trvale zrušiť alebo zablokovať prístup k užívateľskému kontu bez ohľadu na dosiahnuté výsledky v súťažiach alebo iných službách www.fkmoldava.sk . Správca má právo zamietnuť aktiváciu užívateľského konta z tel. čísla, ktoré bolo predtým priradené k inému (aj zablokovanému) užívateľskému kontu.
Správca má právo na zmenu všeobecných podmienok a podmienok používania webu www.fkmoldava.sk , pričom dané zmeny nadobúdajú platnosť ihneď pre všetkých existujúcich aj nových užívateľov.
Prevádzkovateľ webu www.fkmoldava.sk nenesie zodpovednosť za príspevky zverejnené užívateľmi.

V. Podmienky Tipovacej súťaže

V.I Účasť
Účasť v tipovacej súťaži I.ligy je bezplatná. Každý registrovaný uživateľ, ktorý má vytvorený užívateľský účet na týchto stránkach, sa môže po prihlásení zúčastniť tipovačky. 

V.II Vkladanie tipov
Tipy je možné vkladať výhradne prostredníctvom týchto stránok. Zvoľte možnosť Moje tipy vo vedľajšom menu a v tabuľke zápasov vyplňte (natipujte) Vaše tipy - predpokladané skóre pre príslušné zápasy. Nakoniec odošlite údaje kliknutím na tlačítko Uložiť tipy. Použitie emailu, telefónu... a pod. nie je možné! 

V.III Ukončenie tipovania
Tipy je možné vkladať alebo meniť až do termínu začiatku zápasu. Napr: Kolo sa hrá v sobotu a v nedeľu. Po začiatku sobotňajších zápasov je možné tipovať ešte zápasy z nedele. 

V.IV Vyhodnotenie tipov a ceny
Ceny do súťaže, zaručené vedením klubu, sú veľmi lukratívne! 

1.cena : 
2.cena : 
3.cena :  

V prípade, ak má viac tipujúcich rovnaký najvyšší počet bodov, stáva sa víťazom ten, ktorý má menej natipovaných zápasov v kole, ďalej potom vyššie umiestnený tipujúci v celkovej tabuľke. Ak je aj toto kritérium rovnaké, rozhodne losom o víťazovi organizátor súťaže.  
Ceny do súťaže nie sú súdne vymáhateľné, avšak garantované dobrým menom organizátora súťaže.

V.V Bodovanie

V závislosti na skutočných výsledkoch sú tipy vyhodnocované podľa nasledujúceho príkladu:
7 bodov - uhádnutý presný výsledok 
5 bodov - správne určenie víťaza plus rovnaký rozdiel skóre (napr.: výsledok 2:1 a tip 3:2 ...)
4 body  - za remízu (akékoľvek skóre, okrem presného výsledku, ten je samozrejme za 7 bodov)
3 body  - správne určenie víťaza, ale nesprávny rozdiel skóre (napr.: výsledok 2:1 a tip 3:1 ...)
1 bod   - celkom zlý tip (bod iba za účasť v tipovačke, preto sa oplatí tipovať všetky zápasy) 

  Výsledok zápasu     Môj tip     Body  
2:1 2:1 7
2:1 3:2 5
1:1 2:2 4
2:1 3:1 3
2:1 0:1 1

 
V.VI Zobrazenie tipov
Tipy ostatných tipujúcich je možné vidieť až po začiatku tipovaného zápasu. 


fklogo